Tutaj realizowany jest staż uczniowski
w ramach Projektu
„Śląskie. Zawodowcy”
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej  w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.03.2023.