Korzyści dla naszych klientów

Zawarcie stałej umowy opieki serwisowej gwarantuje Państwu:

 • opiekę 24/7 nad bezpieczeństwem wrażliwych danych i infrastruktury IT
 • okresowe przeglądy sieci i sprzętu komputerowego,
 • stały monitoring krytycznych elementów systemu informatycznego,
 • bezpłatną wymianę uszkodzonych części i sprzęt zastępczy na czas naprawy
 • rzetelne prowadzenie dokumentacji serwisowej sprzętu,
 • gwarantowaną szybkość reakcji serwisu w przypadku awarii,

Dodatkowe korzyści:

 • możliwość elastycznego wykorzystywania godzin usługowych
 • (przenoszenie niewykorzystanych
 • godzin na następne miesiące i odwrotnie),
 • umowa na czas nieokreślony – tylko 30 dniowy okres wypowiedzenia,
 • dostęp do zdalnego wsparcia poprzez licencjonowane oprogramowanie.