Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Informacji ZDI24 Sp. z o.o.

 

 

Usługi w zakresie doradztwa informatycznego, zarządzanie systemami teleinformatycznymi i serwerami, sprzedaż sprzętu i oprogramowania, testy podatnościowe i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

 

 

ZDI24Zaufanie Dostępność Innowacyjność 24/7 dla Klienta

Przyjętą politykę Jakości i Bezpieczeństwa informacji realizujemy poprzez:

• ciągły dostęp do usług informatycznych 24h/7 dni w tygodniu,
• ciągłe doskonalenie procesów, oraz infrastruktury Teleinformatycznej,
• ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji,
• dostęp do najnowszych technologii oraz sprzętu,
• spełnienie wymagań Klientów, zainteresowanych Stron, Prawa, w tym Bezpieczeństwa Informacji,
• stosowanie rozwiązań zapewniających najwyższym poziom bezpieczeństwa danych ZDI24 Sp. z o.o., oraz Klienta,
• zapewnienie właściwego nadzoru nad przetwarzanymi danymi, ich integralnością, poufnością, oraz dostępnością,
• zapewnienie ciągłości działania ZDI24 Sp. z o.o. w oparciu o przyjętą metodykę identyfikacji, szacowania i akceptacji ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji oraz wdrażanie odpowiednich zabezpieczeń na każdym etapie działalności Spółki,
• najwyższą jakość oferowanych usług, sprzedaży sprzętu oraz oprogramowania.

 

 

Prezes Zarządu

Michał Kojdecki

Wiceprezes Zarządu

Piotr Szymura

Prokurent

Piotr Gońda

 

 

 

 

Nasze certyfikaty